Sự trở lại

Trong cuộc sống hầu như ai cũng có ước mơ, có hi vọng, có dự định của mình. Đó có thể là một ý tưởng lóe lên, một niềm yêu thích, một sự khám phá, một sự viển vông, một sự hi vọng… nhưng chũng có một đặc điểm chung là tại thời điểm chúng xuất hiện chúng cho chúng ta thêm năng lượng thêm mục đích sống. Tuy nhiên vì sựu lười biếng cũng như tính cả thèm chóng chán của một số chủ nhân của chúng ( trong đó có tôi), đôi lúc chúng bị lãng quên và tưởng chừng sẽ biến mất vĩnh viễn nhưng không, khi chúng sinh ra chúng là một phần của sự sống, là một phần của chủ nhân chúng, một giây phút nào đó chúng sẽ trở lại bên chủ nhân chúng mà thôi. Và ngày hôm nay là ngày mà cái ý tưởng lóe lên trong đầu tôi ngày nào trở về bên tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *